มาม่า 45 ปีรหัสลับลุ้นล้าน

มาม่า ครบรอบ 45 ปี เติมเต็มด้วยความอร่อยและความสนุกกับ กิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้า แจกรางวัลกว่า 4000 รางวัล มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท


รายชื่อผู้โชคดี


รายชื่อผู้โชคดีได้รับทองคำ มูลค่า 1 ล้านบาท

ประจำวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 คุณ กนกวรรณ นาคเหล็ก จ.กำแพงเพชร เบอร์ 081-596-xxxx


รายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับ ทองคำหนัก 10 บาท ได้แก่

คุณ สุภาพรณ์ พุ่มสิโอลิง จ.สุโขทัย เบอร์ 087-849-XXXX


ประจำเดือนพฤษภาคม คุณ ประวิทย์ กลางคาร จ.ร้อยเอ็ด เบอร์ 081-263-XXXX

ประจำเดือนเมษายน คุณ คณิตพร รัตนารมย์ จ.นนทบุรี เบอร์ 094-872-XXXX

ประจำเดือนมีนาคม คุณ สิริประภานันท์ โสภาพล จ.กรุงเทพ เบอร์ 089-666-XXXX

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ คุณ วิฑูรณ์ โพนงาม จ.อุดรธานี เบอร์ 093-005-XXXX


ผู้โชคดีประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้รับ iPhone7 มูลค่า 27,000 บาท

คุณ กาญจนา เพ็ชรน้ำ จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์ 094-589-XXXX


29 มิถุนายน คุณ สุมิตตา บัวงาม จ.พิษณุโลก เบอร์ 064-159-XXXX


28 มิถุนายน คุณ ระพินธ์ ศรีงาม จ.เชียงใหม่ เบอร์ 089-043-XXXX


27 มิถุนายน คุณ รชฏ มงคล จ.สมุทรปราการ เบอร์ 083-543-XXXX


26 มิถุนายน คุณ สิรวิชญ์ เขยหัวคำ เบอร์ 090-317-XXXX


23 มิถุนายน คุณ รำพึง เกิดเมฆ จ.สิงห์บุรี เบอร์ 083-689-XXXX


22 มิถุนายน คุณ ณัฐติยา เสนาใจ จ.แพร่ เบอร์ 085-106-XXXX


21 มิถุนายน คุณ ศุภิสา เกตุวิมล จ.สระบุรี เบอร์ 081-753-XXXX


20 มิถุนายน คุณ ทิวาพร พุทธศร จ.ราชบุรี เบอร์ 098-906-XXXX


19 มิถุนายน คุณ ภานุวัฒน์ คำวัง จ.เชียงราย เบอร์ 082-617-XXXX


16 มิถุนายน คุณ สุวัฒน์ ปัตพรรณา จ.อุบลราชธานี เบอร์ 085-202-XXXX


15 มิถุนายน คุณ ดาวรุ่ง สระทองเทียน กรุงเทพ เบอร์ 089-987-XXXX


14 มิถุนายน คุณ สุขทิพย์ สุกใส จ.นครสวรรค์ เบอร์ 089-860-XXXX


13 มิถุนายน คุณ ฐิตาภา ลับแล จ.ปราจีนบุรี เบอร์ 089-004-XXXX


12 มิถุนายน คุณ พงศ์ธรรศ สุวรรณาลัย จ.แพร่ เบอร์ 089-553-XXXX


9 มิถุนายน คุณ ปัญญามาสน์ ฟักอินทร์ จ.สุพรรณบุรี เบอร์ 090-114-XXXX


8 มิถุนายน คุณ อุไร หลักบุตร จ.พิจิตร เบอร์ 062-512-XXXX


7 มิถุนายน คุณ รุ้งนภา มนต์ขลัง จ.กรุงเทพฯ เบอร์ 065-067-XXXX


6 มิถุนายน คุณ สุนารี ตรีพุฒิพงศ์ จ.ขอนแก่น เบอร์ 086-852-XXXX


5 มิถุนายน คุณ นิรมล คงทวีเลิศ จ.นครสวรรค์ เบอร์ 081-827-XXXX


2 มิถุนายน คุณ วนิดา แก้วประดิษฐ จ.สงขลา เบอร์ 081-689-XXXX


1 มิถุนายน คุณ ปัณฑิตา สมบัติปัน จ.นครสวรรณ์ เบอร์ 094-635-XXXX


31 พฤษภาคม คุณ ฮานาน อาแวกะจิ จ.ภูเก็ต เบอร์ 093-583-XXXX


30 พฤษภาคม คุณ สำเนียง คุณโพธิ์ จ.ขอนแก่น เบอร์ 087-229-XXXX


29 พฤษภาคม คุณ วริยา โสสิงห์ จ.อุบลราชธานี เบอร์ 097-971-XXXX


26 พฤษภาคม คุณ เสกสรรค์ สำเนียงใหม่ จ.นครราชศรีมา เบอร์ 092-531-XXXX


25 พฤษภาคม คุณ พงศกร รูปสมดี จ.สุพรรณ เบอร์ 085-830-XXXX


24 พฤษภาคม คุณ สุนทร วงศ์มะโน จ.เชียงใหม่ เบอร์ 089-554-XXXX


23 พฤษภาคม คุณ สัญญา อินทราพงษ์ จ.เพชรบุรี เบอร์ 097-040-XXXX


22 พฤษภาคม คุณ พรรณี แพทย์ประสิทย์ จ.กรุงเทพ เบอร์ 095-548-XXXX


19 พฤษภาคม คุณ สัญญา อินทราพงษ์ จ.เพชรบุรี เบอร์ 097-040-XXXX


18 พฤษภาคม คุณ ชัยวัฒน์ ธนูศิลป์จ.สกลนคร เบอร์ 095-817-XXXX


17 พฤษภาคม คุณ สุพิวัฒน์ ศรีธิวัฒน์ จ.ลำพูน เบอร์ 091-301-XXXX


16 พฤษภาคม คุณ อรพันธ์ เพ็งบุญ จ.เพชรบูรณ์ เบอร์ 091-449-XXXX


15 พฤษภาคม คุณ สมเกียรติ น้ำดอกไม้ จ.นครปฐม เบอร์ 085-420-XXXX


12 พฤษภาคม คุณ กิตติวัฒน์ ชูจิตร จ.ระยอง เบอร์ 087-958-XXXX


11 พฤษภาคม คุณ สมิตา ไทรนนทรีย์ จ.นนทบุรี เบอร์ 088-343-060-XXXX


10 พฤษภาคม คุณ นิชธิรา เกียรติขจายกำจร จ.นครปฐม เบอร์ 080-557-060-XXXX


9 พฤษภาคม คุณ จารุวรรณ ธนะศรีรังกูล จ.ยโสธร 091-060-XXXX


8 พฤษภาคม คุณ วิมนต์รัศมิ์ แก้วสุก จ.นครศรีธรรมราช เบอร์ 086-349-XXXX


5 พฤษภาคม คุณ ลิขิต เหล่าวิโรจน์กุล จ.ขอนแก่น เบอร์ 094-298-XXXX


4 พฤษภาคม คุณ ภัคมน ธัญพัชรเดชา จ.ปทุมธานี เบอร์ 085-234-XXXX


3 พฤษภาคม คุณ อนินท์ ขวัญเมือง จ.กระบี่ เบอร์ 087-515-XXXX


2 พฤษภาคม คุณ อัญชลี จันทร์เกวียน จ.สุราษธานี เบอร์ 091-874-XXXX


1 พฤษภาคม คุณ ณัชชา ธรรมวัชระ จ.ปทุมธานี เบอร์ 081-495-XXXX


28 เมษายน คุณ ยงยุทธ แซ่ลิ้ม จ.กรุงเทพเบอร์ 083-233-XXXX


27 เมษายน คุณ จำนงค์ แถวพันธ์ จ.อุบลราชธานี เบอร์ 086-584-XXXX


26 เมษายน คุณ สุริโย พุทละ จ.ขอนแก่น เบอร์ 065-609-XXXX


25 เมษายน คุณ อุชุกร ออกิจจัตร จ.สมุทรสาคร เบอร์ 099-183-XXXX


24 เมษายน คุณ คณิน คำดี จ.เชียงราย เบอร์ 094-823-XXXX


21 เมษายน คุณ ฉลาด นกทอง จ.ราชบุรี เบอร์ 092-605-XXXX


20 เมษายน คุณ วัชรี ดุลยภาภรณ์ จ.เชียงใหม่ เบอร์ 089-953-XXXX


19 เมษายน คุณ ธิดา ประสงค์สำเร็จ จ.สุราษธานี เบอร์ 093-628-XXXX


18 เมษายน คุณ มนตรี เรืองฉาย จ.กรุงเทพ เบอร์ 089-492-XXXX


17 เมษายน คุณ องอาจ สุขคง จ.นครศรีธรรมราช เบอร์ 086-594-XXXX


14 เมษายน คุณ ธนิต เปาอินทร์ จ.อุบลราชธานี เบอร์ 098-601-XXXX


13 เมษายน คุณ ปพิชญา มองพิมายจ.นครราชสีมา เบอร์ 085-657-XXXX


12 เมษายน คุณ อรชร สุนันต๊ะ จ.เชียงใหม่ เบอร์ 088-031-XXXX


11 เมษายน คุณ ดาวประกาย โพธิ์กระสังข์ เบอร์ 082-725-XXXX


10 เมษายน คุณ อัมวตะ ปัญสมคิด จ.สุพรรณบุรี เบอร์ 089-782-XXXX


7 เมษายน คุณ เสน่ห์ พงศานิตย์ จ.เพชรบูรณ์ เบอร์ 081-534-XXXX


6 เมษายน คุณ น้ำฝน นิลงาม จ.พระนครศรีอยุธยา เบอร์ 085-127-XXXX


5 เมษายน คุณ ยุพดี บัวขาว จ.สิงห์บุรี เบอร์ 086-003-XXXX


4 เมษายน คุณ นิศารัตน์ ตาคำ จ.ลำปาง เบอร์ 088-404-XXXX


3 เมษายน คุณ นงเยาว์ เรืองสวัสดิ์ จ. ร้อยเอ็ด เบอร์ 081-438-XXXX


31 มีนาคม คุณ สานนท์ ตุ้มถึก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์ 099-279-XXXX


30 มีนาคม คุณ ศศิร์อร ขุนพานเพิง จ.กรุงเทพมหานคร เบอร์ 063-965-XXXX


29 มีนาคม คุณ อนิรุทธ์ ฉิมวารี จ.สุพรรณบุรี เบอร์ 061-067-XXXX


28 มีนาคม คุณ นัสที มานะชีพ จ.อยุธยา เบอร์ 086-797-XXXX


27 มีนาคม คุณ เก่ง กลึงกลมเกลียว จ.กทม เบอร์ 085-347-XXXX


24 มีนาคม คุณ สุมณฑา ธรรมรักษ์ จ.เชียงใหม่ เบอร์ 082-456-XXXX


23 มีนาคม คุณ สุขขนา กสิวัฒน์ จ. พิจิตร เบอร์ 062-513-XXXX


22 มีนาคม คุณ ยุทธนา บันลือทรัพย์ จ. สุรินทร์ เบอร์ 061-160-XXXX


21 มีนาคม คุณ วรรณา เชื่อธรรมชาญ จ.กรุงเทพมหานคร เบอร์ 091-865-XXXX


20 มีนาคม คุณ ธนพร พุทธิเภสัช จ.กรุงเทพมหานคร เบอร์ 092-595-XXXX


17 มีนาคม คุณ เรณู แก้วใส จ.สมุทรปราการ เบอร์ 092-259-XXXX


16 มีนาคม คุณ สุฑารัตน์ รุ่งรักสกุล จ.สมุทรสาคร เบอร์ 061-716-XXXX


15 มีนาคม คุณ พจนีย์ รอดพัน จ.พระนครศรีอยุทธยา เบอร์ 086-662-XXXX


14 มีนาคม คุณ นุสบา สมใจ จ.ศรีสะเกษ เบอร์ 084-357-XXXX


13 มีนาคม คุณ จรัส โพธิ จ.นครพนม เบอร์ 086-853-XXXX


10 มีนาคม คุณ วีรชัย เกิดแก้ว จ.ปทุมธานี เบอร์ 098-465-XXXX


9 มีนาคม คุณ ชฎาพร ธันปนานนท์ จ.นนทบุรี เบอร์ 097-278-XXXX


8 มีนาคม คุณ สมจิตร แซ่คำ จ.เพชรบูรณ์ เบอร์ 099-283-XXXX


7 มีนาคม คุณ ณัฐพล กลับวงศา จ.สงขลา เบอร์ 087-980-XXXX


6 มีนาคม คุณ อรรถชัย มีสติ จ.สระแก้ว เบอร์ 098-382-XXXX


3 มีนาคม คุณ ศรนรินทร์ ยศประเสริฐ จ.ตราด เบอร์ 090-385-XXXX


2 มีนาคม คุณ อรรถพล ทองน้อย จ.ยโสธร เบอร์ 088-884-XXXX


1 มีนาคม คุณ นงลักษณ์ อินทกุล จ.เชียงใหม่ เบอร์ 094-708-XXXX


28 กุมภาพันธ์ คุณ มิลตา จันทร์ประโคน จ.นครราชสีมา เบอร์ 085-403-XXXX


27 กุมภาพันธ์ คุณ เพ็ญนภา แสนบรรดิษฐ์ จ.นครราชสีมา เบอร์ 091-834-XXXX


24 กุมภาพันธ์ คุณ ระพิน สนเภา จ.ลพบุรี เบอร์ 093-010-XXXX


23 กุมภาพันธ์ คุณ ธรากร อุ่นจันทร์ จ.หนองคาย เบอร์ 093-228-XXXX


22 กุมภาพันธ์ คุณ สิทธิการ กาวิละนันท์ จ.ลำปาง เบอร์ 098-007-XXXX


21 กุมภาพันธ์ คุณ วรายุทธ วิริยะพันธ จ.หนองคาย เบอร์ 061-076-XXXX


0 กุมภาพันธ์ คุณ นันทพัทธ์ กันธิยะ จ.เชียงราย เบอร์ 093-112-XXXX


17 กุมภาพันธ์ คุณ รุ่งฉัตร ไพรเขียว จ.นครนายก เบอร์ 082-400-XXXX


16 กุมภาพันธ์ คุณ เกษฏาภรณ์ ทุมพร จ.หนองบัวลำภู เบอร์ 086-065-XXXX


15 กุมภาพันธ์ คุณ เจียง แสงโสม จ.นครพนม เบอร์ 090-275-XXXX


14 กุมภาพันธ์ คุณเกริกพันธุ์ กลศิริ จ. อุตรดิตถ์ เบอร์ 085-876-XXXX


13 กุมภาพันธ์ คุณ สราวุธ ธรรมสนธิเจริญ จ. สิงห์บุรี เบอร์ 065-534-XXXX


10 กุมภาพันธ์ คุณ วิรัช น้อยอามาตย์ จ.พิษณุโลก เบอร์ 082-784-XXXX


9 กุมภาพันธ์ คุณ นุจรีย์ ศรีระพล จ.นครพนม เบอร์ 096-721-XXXX


8 กุมภาพันธ์ คุณ ทรงศักดิ์ สอใบ เบอร์ 097-238-XXXX


7 กุมภาพันธ์ คุณ พัสตราภรณ์ โชติชื่น จ.ฉะเชิงเทรา เบอร์ 094-996-XXXX


6 กุมภาพันธ์ คุณ สานิตย์ มณีศรี จ.ลพบุรี เบอร์ 081-253-XXXX


3 กุมภาพันธ์ คุณ กฤตยา หวง จ.บุรีรัมย์ เบอร์ 086-251-XXXX


2 กุมภาพันธ์ คุณ ณรงค์ ไสยภาส จ.อ่างทอง เบอร์ 089-241-XXXX


1 กุมภาพันธ์ คุณ กฤติกา บุญรอด จ.สงขลา เบอร์ 081-608-XXXX


แจกทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ :iPhone 7 สัปดาห์ละ 5 เครื่อง รวม 22 สัปดาห์ 108 เครื่อง (เริ่มแจก 1 ก.พ. 2560)

แจกเดือนละครั้ง : ทองคำหนัก 10 บาท เดือนละ 1 รางวัล ( รวม 5 เดือน 5 รางวัล เริ่มแจก เดือน ก.พ. 2560)

แจกครั้งสุดท้าย รางวัลใหญ่ : ทองคำมูลค่า 1 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (แจกรางวัลสุดท้าย เดือน ก.ค. 2560)


เริ่มส่งรหัสได้ 1 ก.พ. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60

  • เพียงกด *4221 ตามด้วยรหัส 11 หลักแล้วกดโทรออก (ครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย)
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ทาง www.mamalover.net และ www.facebook.com/Mamaloverfanpage
  • ผู้โชคดีต้องเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ส่งรหัสเข้ามาร่วม รายการ ใว้เป็นหลักฐานในการรัลของรางวัล พร้อมแสดงหมายเลขโทรศัพท์และ SMS ตอบกลับที่ใช้ร่วมสนุก และสำเนาบัตรประชาชน หากหลักฐานไม่ครบจะขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล
  • ผู้ร่วมรายการสามารถส่งรหัสได้ทุกวันโดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5%
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.mamalover.net และ www.facebook.com/Mamaloverfanpage